Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ

Η Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Ιωαννιτών, υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Παροχές:

  • Διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής
  • Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης
  • Διατροφικές συμβουλές
  • Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης
  • Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους
  • Κοινωνικά φροντιστήρια
  • Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις  για παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση
  • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για ωφελούμενους
  • Νομική υποστήριξη

Στο Link : keaprogram.gr μπορεί να δει ο δυνητικός δικαιούχος εαν πληρεί τα κριτήρια του Κ.Ε.Α  με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης ,μέσω της οποίας μπορεί να δηλώσει την συμμετοχή του στο Τ.Ε.Β.Α