Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Social Services

Επικοινωνία με Κοινωνικές Υπηρεσίες

Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης – ΚΕΑ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ

Επιπλέον μέτρα στήριξης κοινωνικών ομάδων