Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Social Welfare

Επικοινωνία με Κοινωνικές Υπηρεσίες

Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ

Επιπλέον μέτρα στήριξης κοινωνικών ομάδων

Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης

ΚΑΠΗ

Δημοτικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ιωαννίνων

Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης Ιωαννίνων

Βοήθεια στο Σπίτι

Παιδικοί Σταθμοί

Δημοτικοί Λαχανόκηποι

Δημοτικό Οδοντιατρείο

Υπνωτήριο Αστέγων