Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δομές ΟΚΠΑΠΑ

Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης

ΚΑΠΗ

Δημοτικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ιωαννίνων

Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης Ιωαννίνων

Βοήθεια στο Σπίτι

Παιδικοί Σταθμοί

Δημοτικοί Λαχανόκηποι

Δημοτικό Οδοντιατρείο

Υπνωτήριο Αστέγων