Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Βοήθεια στο Σπίτι

Το πρόγραμμα ”Βοήθεια στο σπίτι” είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή συστηματικής και οργανωμένης Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Στο Δήμο Ιωαννιτών λειτουργούν 6 δομές “Βοήθεια στο Σπίτι”. Όλες αποτελούνται από έναν κοινωνιολόγο ή κοινωνική λειτουργό, μία νοσηλεύτρια και μία οικιακή βοηθό. H μια από αυτές λειτουργεί στη Δημοτική ενότητα Ιωαννίνων και εξυπηρετεί 40 άτομα, δύο λειτουργούν στη Δημοτική ενότητα Ανατολής και εξυπηρετούν 81 και 75 άτομα αντίστοιχα, και από μία δομή λειτουργεί στις ενότητες Μπιζανίου, Παμβώτιδας και Περάματος οι οποίες εξυπηρετούν 55, 55 και 90 άτομα αντίστοιχα.

 

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Συνολικά 120.000 ηλικιωμένοι και άνθρωποι με αναπηρίες ωφελούνται από το πρόγραμμα.

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση, να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των επωφελούμενων και τέλος να προωθήσει την απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.

 

Υπηρεσίες

  • Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
  • Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι
  • Νοσηλευτική μέριμνα και φυσιοθεραπεία
  • Οικογενειακή – Οικιακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
  • Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών
  • Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Φροντίδας 3ης Ηλικίας του Ο.Κ.Π.Α.Π..Α του Δήμου Ιωαννιτών, Αβέρωφ 6 – 2ος όροφος, τηλέφωνο 26510 – 01049.