Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης Ιωαννίνων

Το Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης Ιωαννίνων αποτελεί μία δράση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής” (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) του Δήμου Ιωαννιτών με σκοπό να βοηθήσει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες της πόλης, δια της προσφοράς ειδών πρώτης ανάγκης σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων.

 

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι η σύγκλιση των προσπαθειών όσο το δυνατόν περισσότερων κοινωνικών φορέων με στόχο την υποστήριξη, διευκόλυνση και κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού όπως απόρων, κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, νομίμων μεταναστών κλπ, για χρονικό διάστημα έως τέσσερις μήνες και με δυνατότητα παράτασης αυτού, όπου είναι απαραίτητο, ώστε να γίνει δυνατή η κοινωνική επανένταξή τους με καλύτερες αξιώσεις.

 

Το Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης Ιωαννίνων στηρίζεται στην φιλοσοφία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας και επαφίεται και στην ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας καθώς και στην υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων. Παράλληλα δίνεται έμφαση στον γενικότερο αφουγκρασμό των αναγκών όσων θα στηρίζονται στην προσπάθεια του Καταστήματος και στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη επί τω σκοπώ να καταφέρουν εν τέλει να στηριχθούν στις δυνάμεις τους. Προϊόντος του χρόνου θα παρατηρείται εναλλαγή των κοινωνικά ευπαθών ομάδων που θα απευθύνονται στις υπηρεσίες του Καταστήματος, με σκοπό να ξεπεραστούν οι δυσάρεστες οικονομικές καταστάσεις που επηρεάζουν τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και να βοηθηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι.

 

Ετος Ιδρυσης:2011

Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11, (εντός ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ)

τηλ.: 26510-30504

fax : 26510-23227

e-mail: polikatastima@okpapa.gr

http://www.okpapa.gr/

Ώρες Λειτουργίας: 10.00 – 13.00