Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δημοτικό Οδοντιατρείο

Το Δημοτικό Οδοντιατρείο Αλληλεγγύης Ιωαννίνων αποτελεί μια δομή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής » (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) του Δήμου Ιωαννιτών, που έχει σκοπό να βοηθήσει ανασφάλιστους πολίτες και μετανάστες που ζουν στην περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών με την παροχή δωρεάν οδοντιατρικής περίθαλψης.

 

Η διαχείριση του Οδοντιατρείου ενεργείται από αρμόδιο υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. και λειτουργεί υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Επιτροπής Διοίκησης των Δημοτικών Ιατρείων.

 

Στόχος της δομής αυτής είναι η κάλυψη των αναγκών οδοντιατρικής φροντίδας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Δήμου μας, όπως είναι οι ανασφάλιστοι και οι μετανάστες για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων μηνών με δυνατότητα παράτασης αυτού όπου είναι απαραίτητο, ώστε το διάστημα που είναι ανασφάλιστοι να έχουν οδοντιατρική περίθαλψη.

 

Το Δημοτικό Οδοντιατρείο Αλληλεγγύης στηρίζεται και στην φιλοσοφία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας.

 

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. αναπτύσσει συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων

 

Ο χώρος λειτουργίας του Δημοτικού Οδοντιατρείου Αλληλεγγύης Ιωαννίνων βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ.), επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αρ. 11. Το Οδοντιατρείο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο για τον σκοπό αυτό χώρο, στο κατάστημα που στεγάζονται τα Δημοτικά Ιατρεία και το Δημοτικό Φαρμακείο. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651304760.