Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δημοτικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ιωαννίνων

Τα Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης Ιωαννίνων υπό την επωνυμία «Νίκος Σκοπούλης» και το Δημοτικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ιωαννίνων αποτελούν μια δράση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής » (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) του Δήμου Ιωαννιτών, που έχει σκοπό να βοηθήσει ανασφάλιστους πολίτες και μετανάστες που ζουν στην περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών με τη παροχή δωρεάν πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

Η διαχείριση των ιατρείων και του φαρμακείου ενεργείται από αρμόδιο υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. και η λειτουργία τους στηρίζεται στην συνεργασία εθελοντών ιατρών, φαρμακοποιών και νοσηλευτών υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Επιτροπής Διοίκησης.

 

Πρωταρχικός στόχος της δομής αυτής είναι η σύγκλιση των προσπαθειών, όσο το δυνατόν περισσοτέρων κοινωνικών φορέων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και φαρμακευτικής κάλυψης ευπαθών ομάδων όπως είναι οι ανασφάλιστοι και οι μετανάστες για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων μηνών με δυνατότητα παράτασης αυτού όπου είναι απαραίτητο, ώστε το διάστημα που είναι ανασφάλιστοι να έχουν πλήρη πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

 

Τα Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης «Νίκος Σκοπούλης» και το Δημοτικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης στηρίζονται στην φιλοσοφία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, αλλά και στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας καθώς και στην υποστήριξη των τοπικών φορέων υγείας.

 

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. αναπτύσσει συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων, την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ιωαννίνων, τα δύο Νοσοκομεία της Πόλης μας και το Περιφερειακό τμήμα Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

 

Παροχές

Τα Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης Ιωαννίνων «Νίκος Σκοπούλης» παρέχουν δωρεάν πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος.

 

Το Δημοτικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης παρέχει δωρεάν φάρμακα στους ασθενείς – δικαιούχους των υπηρεσιών των Δημοτικών Ιατρείων.

 

Το Δημοτικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης δεν θα διαθέτει τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται στο Νόμο 3459/2006 (φάρμακα ειδικής συνταγογράφησης, όπως και τα Νοσοκομειακά φάρμακα).

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11, (εντός ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ)

τηλ.: 2651304760-61

fax : 2651304759

e-mail: dimotika.iatreia.ioa@gmail.com

http://www.okpapa.gr/

Ώρες Λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:00-15:00