Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών

Στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών φιλοξενούνται γυναίκες θύματα έμφυλης βίας μαζί με τα παιδιά τους, μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, εφόσον πρόκειται για κορίτσια, και των δώδεκα, εφόσον πρόκειται για αγόρια. Στην περίπτωση των ανήλικων αγοριών λαμβάνουν υπόψη τους το όριο ηλικίας των δώδεκα ετών και αναλαμβάνουν την ευθύνη να παραπέμψουν το άρρεν τέκνο σε αρμόδιο για την ηλικία του φορέα φιλοξενίας.

* Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών παρέχει ασφαλή διαμονή στις γυναίκες αυτές και στα παιδιά τους προστατεύοντάς τους από τον θύτη.

* Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, λόγω της ανάγκης απομάκρυνσης των θυμάτων από την εστία της βίας, και, ειδικότερα, κατά την περίοδο της κρίσης.

* Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών παρέχει τη δέουσα ψυχοκοινωνική και άλλη στήριξη στις γυναίκες αυτές, ώστε να αντιμετωπίσουν τόσο τα προβλήματα που προκύπτουν από την εν λόγω συνθήκη, όσο και τις τραυματικές τους εμπειρίες. Ως εκ τούτου, οι γυναίκες, εφόσον απαλλαγούν από τη βία και ανακτήσουν τις δυνάμεις τους και την αυτοπεποίθησή τους, θα είναι πλέον σε θέση να συνεχίσουν τη ζωή τους σε νέες βάσεις και να στηρίξουν την όποια επιλογή τους με ή χωρίς τον σύντροφο ή τον σύζυγό τους.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟΡΡΗΤΑ

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ

  1. Ώρες και Ημέρες Λειτουργίας

Ο Ξενώνας λειτουργεί καθημερινά, όλο το εικοσιτετράωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

  1. Διοίκηση

Η λειτουργία, η διαχείριση και η επίβλεψη του Ξενώνα ασκείται από το αρμόδιο όργανο που ορίζει ο φορέας υλοποίησης, όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη Απόφαση Υλοποίησης του υποέργου της λειτουργίας του Ξενώνα.

  1. Υπηρεσίες

Ο Ξενώνας παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) ή άλλων φορέων