Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Υπνωτήριο Αστέγων

Η φιλοξενία σε Υπνωτήρια Αστέγων εντάσσεται στην πολιτική της προσωρινής – μεταβατικής φιλοξενίας και σε καμία περίπτωση δεν αποκτά σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα. Στόχος είναι η κινητοποίηση, η κοινωνική επανένταξη και η μετάβαση των επωφελούμενων σε ανεξάρτητες μορφές στέγασης. Η δομή αυτή απευθύνεται σε άτομα που στεγάζονται – κοιμούνται σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους και οι οποίοι δεν έχουν άλλο υποστηρικτικό πλαίσιο να απευθυνθούν προκειμένου να εξασφαλίσουν την άμεση βραχυπρόθεσμη στέγασή τους.

 

Σκοπός της λειτουργίας του Υπνωτηρίου Αστέγων είναι η υποδοχή, προσωρινή φιλοξενία και ανακούφιση σε άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης, στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων για εξασφάλιση χώρου διαμονής και των βασικών μέσων επιβίωσης και ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης ή κρίσης και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βλάβης.

 

Έδρα του Υπνωτηρίου είναι το ΚΕ.ΚΩ.Π, στη θέση «Λιμνοπούλα» και φέρει την ειδική κοινή σήμανση, όπως αυτή ορίζεται από τον Εθνικό Μηχανισμό Ευαισθητοποίησης και Πληροφόρησης. Η δομή πληροί απολύτως τις προδιαγραφές ως προς την προσβασιμότητα από ΑμεΑ και από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Για την εύρυθμη λειτουργία του διαθέτει κατάλληλους χώρους, στο ισόγειο και τον Ά όροφο, όπως χώρο υποδοχής, 11 δίκλινα δωμάτια με ατομικό λουτρό, αίθουσα εστιάσεως, αίθουσα μαγειρείων και καθιστικό. Το Υπνωτήριο λειτουργεί από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 20:00μμ έως τις 9:00πμ της επόμενης ημέρας και το τηλ. επικοινωνίας είναι 2651073277. Τις υπόλοιπες ώρες παραμένει κλειστό για τους φιλοξενούμενους.

 

Η προσέλευση των φιλοξενούμενων γίνεται καθημερινά από τις 20:00μμ έως τις 22:00μμ κατά τη θερινή ώρα και 19.00μμ έως 21.00μμ κατά τη χειμερινή ώρα. Οι φιλοξενούμενοι υποχρεούνται να αποχωρούν από τη δομή έως τις 9:00πμ το πρωί επόμενης ημέρας.

 

Οι φιλοξενούμενοι κατά την είσοδό τους στη δομή συμπληρώνουν τα στοιχεία τους στην ημερήσια φόρμα καταγραφής, την οποία χειρίζεται ο Κοινωνικός Λειτουργός ή Κοινωνιολόγος και υπογράφουν ότι αποδέχονται τον Κανονισμό Λειτουργίας του Υπνωτηρίου και το Συμφωνητικό Διαμονής.