Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πολιτικοί γάμοι

Πολιτικοί γάμοι τελούνται στο Κεντρικό Δημαρχείο Ιωαννίνων, Πλατεία Δημοκρατίας 5, κάθε Τετάρτη  απο 13:00  έως 14:00.

Για την τέλεση του γάμου απαιτούνται δύο  μάρτυρες με την ταυτότητά τους.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Για έκδοση αδειών (δικαιολογητικά): ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διεύθυνση: Καπλάνη 7

όροφος: 2ος

Τηλέφωνο: 26513 61350

  • Για ημερομηνία τέλεσης γάμου: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας 5

όροφος: 1ος

Τηλέφωνο :  26513 61110 (κ.Άννα-Μαρία Δογορίτη), 26513 61105 (κ. Παναγιώτα Τσάβου)