Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

RaCIP: Επίσκεψη πεδίου στα Ιωάννινα για ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τρίτη κατά σειρά επίσκεψη των εταίρων του έργου “Ενίσχυση Ικανότητας Ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας – Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorship ” και ακρωνύμιο “RaCIP” στην πόλη μας (6-8 Δεκεμβρίου 2021).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπονται ανταλλαγές επισκέψεων πεδίου, οι οποίες αφενός στοχεύουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης και καλών πρακτικών ανάμεσα στους εταίρους για τη αποτελεσματική κοινωνική ένταξη προσφύγων/ και αιτούντων άσυλο,  αφετέρου ενισχύουν την ικανότητα των τοπικών κοινωνιών για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης και τη μετατόπιση μέρους του κόστους της ένταξης των προσφύγων από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.

Οι αντιπρόσωποι οκτώ (8) οργανισμών και Δήμων από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Ελλάδα, ενημερώθηκαν για την υλοποίηση τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης που πραγματοποιεί ο Δήμος Ιωαννιτών και  οι οποίες  χρηματοδοτούνται και στηρίζονται  από διεθνείς οργανισμούς και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών. Οι εταίροι ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Διαπολιτισμικού Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης “Ακαδημία”, όπου παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες που παρέχονται και είναι εστιασμένες στην ολιστική υποστήριξη των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν είτε στον αστικό ιστό είτε σε κέντρα φιλοξενίας, ώστε να δοθεί η ευκαιρία διάδρασης με εργαζόμενους και ωφελούμενους των υφιστάμενων προγραμμάτων για υποστήριξη, στέγαση και ένταξη αναγνωρισμένων προσφύγων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας  που υλοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και τα μαθήματα Ελληνικής γλώσσας  που πραγματοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Δήμο Ιωαννιτών με την χρηματοδότηση  της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Ευχαριστούμε θερμά τους εκπροσώπους των εταίρων που παρευρέθηκαν στην 3η κατά σειρά επίσκεψη πεδίου του έργου.

Κοινωνικά δίκτυα:

Site: https://racip.eu/

Facebook: racipproject

LinkedIn: racip