ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ

Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακής Διακυβέρνησης

2651 3 61387

thgiotitsas@ioannina.gr

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΣΣΗΣ

Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα – Περιφερειακής Ανάπτυξης – Προστασίας της Λίμνης και Ενέργειας

akassis@ioannina.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Υποδομών – Χωροταξικού σχεδιασμού – Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

2651 3 61377
kgogos@ioannina.gr

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΩΤΗ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων

2651 3 61381

ggioti@ioannina.gr

ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑ

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας, Προσχολικής Ηλικίας, Ισότητας, Αντιμετώπισης Διακρίσεων και Έμφυλης Βίας

2651 0 54401

smarkoula@ioannina.gr

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΝΤΟΣ

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού

2651 3 61368

ssintos@ioannina.gr

ΜΗΝΑΣ ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Πολιτιστικών Θεσμών και  Εκδηλώσεων

mpasxopoulos@ioannina.gr

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΛΑΣΧΑΣ

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Έργων Συντήρησης, Πρασίνου, Παιδικών Χαρών – Αδέσποτα Ζώα

2651033333

ppalasxas@ioannina.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΤΣΗΣ

Αντιδήμαρχος Εμπορίου Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού

2651033333

xtatsis@ioannina.gr

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων και Πολιτικής Προστασίας

2651361356

mxrisostomou@ioannina.gr

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ

Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Δημοτικών Ενοτήτων και Τμημάτων Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

2651 3 61801

eprentzas@ioannina.gr

Close Search Window