Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακύκλωση αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Στο χώρο του Εργοταξίου του Δήμου Ιωαννιτών (οδός Κωνσταντινουπόλεως 6, στα Ιωάννινα), βρίσκεται τοποθετημένο ειδικό container για τη συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως άχρηστες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, παλιοί υπολογιστές, καμένες λάμπες κλπ. Οι κάτοικοι μπορούν να φέρνουν τα ΑΗΗΕ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 – 13:00.