Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

1η Ανάρτηση του Β Κεφαλαίου (Υψομετρικές μελέτες οδών) και του Γ Κεφαλαίου (Πίνακες και Διαγράμματα Πράξης Εφαρμογής) της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής Περιοχών Δροσιά-Πεντέλη-Ζευγάρια-Τσιφλικόπουλο

Δελτίο Τύπου – Ανάρτηση Β’ και Γ’ κεφαλαίου της μελέτης πράξης εφαρμογής για Δροσιά-Πεντέλη-Ζευγάρια-Τσιφλικόπουλο

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ALFABITIKOS_PINAKAS_20220722

ARITMITIKOS_PINAKAS_20220722

Β ΚΕΦ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ

Γ ΚΕΦ. ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ