Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών