Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ 2μηνης διάρκειας στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών