Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την γενική υπηρεσία με τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», διάρκειας δυο ετών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 59.978,60 €