Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μακροχρόνια εκμίσθωση του Δημοτικού Καφενείου Μαρμάρων