Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καφενείου Σταυρακίου