Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την συλλογή και απομάκρυνση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και μεταλλικών τμημάτων οχημάτων (Scrap) στα όρια του Δήμου Ιωαννιτών