Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση του υπ΄ αριθμ. 72 αγροτεμαχίου δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Περιβλέπτου