Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι επικουρούν τον Δήμαρχο στην άσκηση των καθηκόντων του μέσω των αρμοδιοτήτων που τους αναθέτει, είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού του οποίου επικεφαλής είναι ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, και στο πλαίσιο του Καλλικράτη είναι άμισθοι.

Εντεταλμένος Σύμβουλος Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας.

Υπεύθυνος για τη λειτουργία των θεμάτων που άπτονται των λαϊκών αγορών και των νεκροταφείων του Δήμου.

Εντεταλμένος Σύμβουλος Διαχείρισης του Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Υπεύθυνος για τη διαχείριση του μηχανολογικού εξοπλισμού του γραφείου συντήρησης οχημάτων.

Εντεταλμένος Σύμβουλος Λαϊκών Αγορών και Νεκροταφείων.

Έχει την εποπτεία  και ευθύνη του Τμήματος Συντηρήσεων Έργων και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.

 

Eντεταλμένος Σύμβουλος Μέριμνας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

Υπεύθυνος για το κυνοκομείο και την υπογραφή των δηλώσεων υιοθεσίας ζώων που εκδίδονται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων Ιωαννίνων κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Comments are closed.

Close Search Window