ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΟΠΟIΗΣΗ ΚAΔΩΝ

Οι συμβατικοί τροχήλατοι κάδοι σύμμεικτων-ανακυκλώσιμων απορριμμάτων αντικαταστάθηκαν σε πολλά σημεία της πόλης….…και την θέση τους πήραν οι βυθιζόμενοι, πρέπει να μάθουμε να τους χρησιμοποιούμε σωστά!

Στις σημερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες η καθαριότητα απαιτεί αρμονική και στενή συνεργασία μεταξύ των δημοτών και της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου, πρέπει να γίνει τρόπος ζωής η προσπάθεια να κρατήσουμε καθαρή την πόλη μας.

Ως σύνολο αλλά και ο καθένας χωριστά οφείλουμε να ευαισθητοποιηθούμε. Σε αυτή την προσπάθεια είναι αναγκαίο όλοι μας να συνεργαστούμε με την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών στην προσπάθειά της να προφυλάξει ακόμα περισσότερο τη δημόσια υγεία, την εξοικονόμηση χώρου και την αισθητική εικόνα της πόλης, τοποθέτησε συστήματα βυθιζόμενων κάδων σε εννιά σημεία της πόλης.

Οι συμπολίτες μας, χρήστες των κάδων, θα πρέπει :

  1. Να εναποθέτουν τα οικιακά στερεά απορρίμματα μέσα στους κάδους και όχι έξω από αυτούς.
  2. Να τοποθετούν τα χαρτοκιβώτια μέσα στους κάδους αφού πρώτα τα συμπιέσουν.
  3. Να εναποθέτουν τα απορρίμματα λίγο πριν περάσει το απορριμματοφόρο,
  4. από την περιοχή τους (το ωράριο αποκομιδής ανά περιοχή είναι σταθερό).


Οι συμπολίτες μας, χρήστες των κάδων υπογειοποίησης, θα πρέπει :

  1. Να Μην τοποθετούν στους βυθιζόμενους κάδους σκληρά αντικείμενα, όπως ξύλα ή σκληρά πλαστικά, υπάρχει κίνδυνος κακής συμπίεσης.
  2. Να Μην παρκάρουν μπροστά από τους βυθιζόμενους κάδους, γιατί παρεμποδίζουνε την αποκομιδή.


Επιπρόσθετα oι συμπολίτες μας θα πρέπει:

  1. Να Μην τοποθετούν ογκώδη αντικείμενα (στρώματα, καναπέδες, μπάζα κλπ.) στο πεζοδρόμιο
  2. Να Μην πετάνε χαρτάκια, αποτσίγαρα, διαφημιστικό υλικό ή άλλα μικροαντικείμενα στον δρόμο, τα βάζουμε στα ειδικά καλαθάκια.
  3. Να Μην αφήνουν τις ακαθαρσίες από τα κατοικίδιά τους στο δρόμο ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους.

Εφαρμόζοντας τα παραπάνω διαφυλάττουμε την δημόσια υγεία, φροντίζουμε και μεριμνούμε για την εικόνα και την ποιότητα ζωής στο δήμο μας.

Όλοι μαζί μπορούμε για μία καθαρή πόλη.
Είναι τρόπος ζωής. Είναι πολιτισμός.

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓH ΚΑΙ ΑΠΟΜAΚΡΥΝΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜEΝΩΝ

Απορρίμματα όπως παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές ή παλιά στρώματα δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ: 2651075555). Οι κάτοικοι υποχρεούνται να  βγάλουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο την ημέρα που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο και να τα τοποθετούν σε σημείο που να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων ή πεζών.

Προσοχή: Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη μπάζων, υλικών κατεδαφίσεων και απορριμμάτων που προκύπτουν από ανακαινίσεις και οικοδομικές εργασίες.

ΑΝΑΚYΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛHΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟY ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY (ΑΗΗΕ)

Στο χώρο του Εργοταξίου του Δήμου Ιωαννιτών (οδός Κωνσταντινουπόλεως 6, στα Ιωάννινα), βρίσκεται τοποθετημένο ειδικό container για τη συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως άχρηστες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, παλιοί υπολογιστές, καμένες λάμπες κλπ. Οι κάτοικοι μπορούν να φέρνουν τα ΑΗΗΕ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 – 13:00.

Comments are closed.

Close Search Window