ΚληροδότημαΣχετικό Αρχείο / Περιγραφή
Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου στην οδό Κάνιγγοσ 1ΒΓ Κληροδοτήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΑΣΤΗ.Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου Κληροδοτήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΑΣΤΗ (ΑΑ)

610 2023 ΨΘΡΕΩΕΩ-ΝΣ6
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2021 595-2023 ΨΧΥ8ΩΕΩ-7ΡΧ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΑΑ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 594-2023 Ψ9Υ8ΩΕΩ-ΝΓ5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΑΑ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ (Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 09/08/2023)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.82255/21-07-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΙΚΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ (Άρθρο 10 Ν. 4182/2013 ΦΕΚ Α΄ 185).ΙΚΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Περίληψη αίτησης στο Εφετείο
Ανακοίνωση εκμίσθωσης διαμερίσματος του Κληροδ. Χαραλάμπους.Ανακοίνωση εκμίσθωσης διαμερίσματος του Κληροδ. Χαραλάμπους (ΑΑ)ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ανακοίνωση – Δημόσιας Πρόσκλησης υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης ακινήτου της κοινωφελούς περιουσίας Κληροδότημα Ελένης Ζωγράφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 185), όπως ισχύει (μακροχρόνια μίσθωση έναντι ανακατασκευής προς εκμετάλλευση ακινήτου).Ανακοίνωση Πρόσκληση υποβολής προτάσεων αξιοποίησης ακινήτου Κληροδότημα ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (1) (ΑΑ)
Επιλογή υποτρόφων εξωτερικού, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από το Κληροδότημα Ελευθερίας Μπάρκα.279 2023 ΨΚΧΨΩΕΩ-990
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 2023.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 2023
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Φιλίππου Γιώτη» που διαχειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΩΤΗ 2023
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Φερενίκης Καλούδη»που διαχειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗ 2023
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ Δήμου Ιωαννιτών .ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ 2023
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΓΛΑΪΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ¨ Δήμου Ιωαννιτών.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2023
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Χαράλαμπου Θώμου» που διαχειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΘΩΜΟΥ 2023
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ¨ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ ¨.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ 2023
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Ιωαννιτών με την επωνυμία ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ¨ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2023
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Δημητρίου Κοτρώτσιου» που διαχειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ 2023
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Αλεξάνδρας -Ελένης Γκαστή» που διαχειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΑΣΤΗ 2023
Έγκριση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Βασίλειου Πυρσινέλλα 2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ 2023
Έγκριση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Δημήτριου Κωσταδήμα 2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ 2023
Έγκριση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα 2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 2023
Έγκριση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Χρήστου Κατσάρη 2023ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ 2023
Προκήρυξη υποτροφιών εξωτερικού του Κληροδοτήματος Ελ.Μπάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛ.ΜΠΑΡΚΑ 2022-2023

Προκήρυξη υποτροφιών εξωτερικού του Κληροδοτήματος Ελ.Μπάρκα για το ακαδημαικό έτος 20222023 (ΑΑ)
Προκήρυξη υποτροφιών εξωτερικού του Κληροδοτήματος Ελ.Μπάρκα για το ακαδημαικό έτος 2022-2023
Χορήγηση από το “Κληροδότημα Αγλαΐας Χαραλάμπους” για το έτος 2021 επιδόματος ανατροφής τέκνου ή τέκνων σε ανύπανδρες, διαζευγμένες ή χήρες μητέρες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν ελληνική υπηκοότητα και ηπειρωτική καταγωγή και τυγχάνουν δημότισσες του Δήμου Ιωαννιτών ή εφόσον τέτοιες δεν ανευρεθούν και μόνο τότε, δημότισσες ετέρου Δήμου του Νομού ΙωαννίνωνΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΑΑ)

Αίτηση 2021
Περίληψη αίτησης επωφελέστερης αξιοποίησης ΙΔΡΥΜΑ ΝΑΚΗ για αναρτηση ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ-ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣΠερίληψη αίτησης επωφελέστερης αξιοποίησης ΙΔΡΥΜΑ ΝΑΚΗ για αναρτηση ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ-ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ-ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ
Περίληψη της από 22-6-2022 (αρ. κατ. 211/2022) αίτησης του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΚΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠ. ΝΑΚΗ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, προς το Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων (Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)Περίληψη της από 22-6-2022 (αρ. κατ. 211/2022) αίτησης του κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΚΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠ. ΝΑΚΗ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, προς το Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων (Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΟΝ: Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΚΗΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠ. ΝΑΚΗ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα που εδρεύει στα Ιωάννινα (οδός Μελετίου Γεωγράφου 53),  με Α.Φ.Μ. 997095900, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: Να βεβαιωθεί ότι η βούληση  του διαθέτη και ιδρυτή, που συνίσταται στην κατά προτεραιότητα οικονομική ενίσχυση άπορων απροστάτευτων κοριτσιών, παιδιών, νέων, υπερηλίκων και ασθενών από τα Θεοδώριανα και τις Συκιές Άρτας, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Να ερμηνευθεί για την επωφελέστερη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος και την πληρέστερη ικανοποίηση της βούλησης του διαθέτη και ιδρυτή,  ότι, εντός του σκοπών του ιδρύματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Οργανισμού του (π.δ. 29-1-2013, ΦΕΚ 315/15.2.2013 τ. Β) και επαναλαμβάνονται στην από 7-7-2008 ιδιόγραφη διαθήκη (δημοσιευμένη με τα υπ’ αρ. 285/2018 πρακτικά του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων), περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση μελετών ή μικρών έργων στις κοινότητες Θεοδωριάνων και Συκιών Άρτας, καθώς και η έκδοση βιβλίων και η διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων από ιδιώτες ή από τις κοινότητες αυτές (Θεοδωριάνων και Συκιών Άρτας), με ιστορικολαογραφικό περιεχόμενο, άλλως να μεταβληθεί επιτρεπτά ο σκοπός του Ιδρύματος ώστε να περιλαμβάνει και την χρηματοδότηση των παραπάνω αναφερόμενων δραστηριοτήτων.  Να βεβαιωθεί ότι η βούληση του ιδρυτή και διαθέτη για την δημιουργία του λαογραφικού μουσείου-πνευματικού κέντρου στα Θεοδώριανα Άρτας από την Αδελφότητα Θεοδωριανιτών Άρτας έχει καταστεί απραγματοποίητη και να ερμηνευθεί ότι η βούληση του διαθέτη για την δημιουργία του πνευματικού κέντρου-λαοογραφικού μουσείο στα Θεοδώριανα Άρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί από το Ίδρυμα ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΚΗΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠ. ΝΑΚΗ», άλλως να συνδράμει αυτό την Αδελφότητα Θεοδωριανιτών Άρτας στη δημιουργία του.

ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: Συζητείται στις 19-10-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Αντίγραφο ης αίτησης με ορισμό δικασίμου και κλήση για να παραστούν και να παρέμβουν στη δίκη, εάν επιθυμούν, έχει νόμιμα κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή: α) στον κ. Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, β) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Δ/νση Κληροδοτημάτων), που εδρεύει στα Ιωάννινα και γ) στο Σωματείο με την επωνυμία «Αδελφότητα Θεοδωριανιτών Άρτας», που εδρεύει στην Αθήνα (Κλεισθένους 12).

Η παρούσα περίληψη να τοιχοκολληθεί και να αναρτηθεί στην Υπηρεσία και στον διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Δ/νση Κληροδοτημάτων) και να τοιχοκολληθεί και να αναρτηθεί στην Υπηρεσία και στον διαδικτυακό τόπο της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ιωαννιτών.

Ιωάννινα, 17.8.2022

Η πληρεξούσια Δικηγόρος

Μαρία Κιτσάκη
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ 2021-2022 – 9ΨΛΕΩΕΩ-ΡΓΓΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ 2021-2022 9ΨΛΕΩΕΩ-ΡΓΓ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 20212022 (ΑΑ)-1 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛ.ΜΠΑΡΚΑ 2021-2022
Έγκριση της αρίθμ. 898/28-9-2021 (πρακτικό 40/2021) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών περί διακανονισμού οφειλόμενων μισθωμάτων εταιρείας επί ακινήτου ιδιοκτησίας του Κ.Α.Δ. «Χαράλαμπου Θώμου».ΕΓΚΡΙΣΗ 898-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΘΩΜΟΥ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Χρήστου Κατσάρη» που διαχειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.Εγκριση προϋπολογισμού Χρήστου Κατσάρη -2022
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Αλεξάνδρας -Ελένης Γκαστή» που διαχειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.Εγκριση προϋπολογισμού Αλεξάνδρας Γκαστή Εγκριση προϋπολογισμού Αλεξάνδρας Γκαστή-2022
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Χαράλαμπου Θώμου».Εγκριση προϋπολογισμού Χαράλαμπου Θώμου-2022
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Δημητρίου Κωσταδήμα» που διαχειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.Εγκριση προϋπολογισμού Δημητρίου Κωσταδήμα-2022
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Ισμήνης Τζαβέλα» που διαχειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.Εγκριση προϋπολογισμού Ισμήνης Τζαβελα -2022
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Φιλίππου Γιώτη» που διαχειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.Εγκριση προϋπολογισμού Φιλίππου Γιώτη -2022
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ¨.ΚΑΔ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ¨ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ ¨.ΚΑΔ ΣΟΥΡΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΓΛΑΪΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ¨.ΚΑΔ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ¨.ΚΑΔ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ¨ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ ¨.ΚΑΔ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ¨.ΚΑΔ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ¨ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ¨.ΚΑΔ ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗ¨.ΚΑΔ ΚΑΛΟΥΔΗ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΗ¨.[:en]Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2022 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΗ¨ΚΑΔ ΜΟΥΛΑΙΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΟΥΛΑΙΜΙΔΗ (ΑΑ)Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΟΥΛΑΙΜΙΔΗ (ΑΑ)
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Χαράλαμπου Θώμου».Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2021 του Κληροδοτήματος Χαρ.Θώμου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-12-2020 ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ι «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ), ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ‘’ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗ’’.ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΣΩΜΑΤΟΣ ΚΛΠ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ (ΑΑ)Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΣΩΜΑΤΟΣ ΚΛΠ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ (ΑΑ)
Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΟΥΛΑΙΜΙΔΗΠρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΟΥΛΑΙΜΙΔΗ (ΑΑ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ 2020
ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΝΤΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2021-22.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Ι.ΛΟΝΤΟΥ 2021221
Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων Αγ_Χαραλάμπους 2019 από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ.Μακεδονίας.Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων Αγ_Χαραλάμπους 2019 από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ.Μακεδονίας
Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων Αγ_Χαραλάμπους 2018 από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ.Μακεδονίας.Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων Αγ_Χαραλάμπους 2018 από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ.Μακεδονίας
Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΑΜΠΑ-ΤΟΥΜΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ.Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΑΜΠΑ ΤΟΥΜΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑ ΤΑΜΠΑ – ΤΟΥΜΠΑ
Διορισμός υποτρόφων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού ακαδ. έτους 2020-2021 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα, που διαχειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ 2020-2021

206 2021 6Γ2ΒΩΕΩ-6Ω1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2019

208 2021 ΨΠΟ1ΩΕΩ-Π86
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΛΑΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2018

207 2021 97Λ0ΩΕΩ-ΝΒΖ
Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 1ΒΓ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΣΤΗΠρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 1ΒΓ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΚΑΣΤΗ
Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΟΜΒΡΙΑ- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΠρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΜΒΡΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΛΟΥΔΗ Γ_Τεχνική έκθεση Ομβρια
Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΠρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΛΟΥΔΗ Β_Τεχνική έκθεση τοιχοποιίες
Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΤΕΓΗ- ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΠρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΕΓΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΑΛΟΥΔΗ Α_Τεχνική έκθεση Στέγη
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΡΚΑ 20202021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ 2020-2021 62Ψ3ΩΕΩ-ΠΨ0 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛ.ΜΠΑΡΚΑ 2020-2021
Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΚΛ.ΤΖΑΒΕΛΛΑΠρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΚΛ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ TELIKO
Ανακοίνωση εκμίσθωσης τριών διαμερισμάτων Κληροδ. Χαραλάμπους ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΑνακοίνωση εκμίσθωσης Κληροδ. Χαραλάμπους ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ -τελική
Πρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 14 ΚΛ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΠρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 14 ΚΛ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΑΑ)-1
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΛ.ΓΚΑΣΤΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΚΑΣΤΗ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΕΞ.-ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΑΣΤΗ (ΛΑΡΙΣΑ)651-2019 602ΤΩΕΩ-ΙΗΚ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΠρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 14 ΚΛ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΑΑ)-1
«Χορήγηση από το “Κληροδότημα Αγλαΐας Χαραλάμπους” για το έτος 2019 επιδόματος ανατροφής τέκνου ή τέκνων σε ανύπανδρες, διαζευγμένες ή χήρες μητέρες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν ελληνική υπηκοότητα και ηπειρωτική καταγωγή και τυγχάνουν δημότισσες του Δήμου Ιωαννιτών ή εφόσον τέτοιες δεν ανευρεθούν και μόνο τότε, δημότισσες ετέρου Δήμου του Νομού Ιωαννίνων».Αίτηση 2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΥΞΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2019 Α.Δ.Σ. 88-2020 6Η51ΩΕΩ-ΓΟΖ
Χορήγηση από το “Κληροδότημα Αγλαΐας Χαραλάμπους” για το έτος 2018 επιδόματος ανατροφής τέκνου ή τέκνων σε ανύπανδρες, διαζευγμένες ή χήρες μητέρες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν ελληνική υπηκοότητα και ηπειρωτική καταγωγή και τυγχάνουν δημότισσες του Δήμου Ιωαννιτών ή εφόσον τέτοιες δεν ανευρεθούν και μόνο τότε, δημότισσες ετέρου Δήμου του Νομού Ιωαννίνων».ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΥΞΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 2018 Α.Δ.Σ. 87-2020 ΩΕΜ2ΩΕΩ-7Ι6 Αίτηση 2018
Ανακοίνωση για την εκμίσθωση πέντε (5) διαμερισμάτων επί της οδού Ακαδημίας (12) ιδιοκτησίας του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Αγλαΐας Χαραλάμπους».ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ψ4ΦΚΩΕΩ-ΣΜΛ 670-2020 Α.Ο.Ε. ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΨΙΩ0ΩΕΩ-ΧΜΖ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛ.ΖΩΓΡΑΦΟΥΠρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΕΛ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Ι.ΤΖΑΒΕΛΛΑΠρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΛ.ΤΖΑΒΕΛΛΑ
Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου με πλειοδοτική δημοπρασία με έγγραφες σε σφραγισμένο φάκελο (κλειστές) προσφορές για την εκμίσθωση των υφιστάμενων κτιριακών και γηπεδικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών με τα συστατικά και παραρτήματά τους, κείμενων σε τμήμα του ακινήτου με ΚΑΕΚ 201195401019, γνωστού ως «Πάρκο Πυρσινέλλα», ιδιοκτησίας του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Βασ. Πυρσινέλλα» του Δήμου Ιωαννιτών.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΚΟ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ ΨΣΕΖΩΕΩ-Ι3Χ 435-2020 -ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 69ΨΖΩΕΩ-ΡΔΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΠρόσκληση ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επαναληπτική Δημοπρασία της έκτακτης κάρπωσης, ενδεικτικού λήμματος 87,88 κ.μ. ξυλώδους όγκου Μαύρης & Τραχείας Πεύκης, Κυπαρίσσου και φυλλοβόλων, πλατύφυλλων, εντός των δύο γεωτεμαχίων του Πάρκου Πυρσινέλλα Κληροδοτήματος «Βασιλείου Πυρσινέλλα».ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ 767-2019 ΨΤΒΛΩΕΩ-7ΕΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
Δημοπρασία της έκτακτης κάρπωσης, ενδεικτικού λήμματος 87,88 κ.μ. ξυλώδους όγκου Μαύρης & Τραχείας Πεύκης, Κυπαρίσσου και φυλλοβόλων, πλατύφυλλων, εντός των δύο γεωτεμαχίων του Πάρκου Πυρσινέλλα Κληροδοτήματος «Βασιλείου Πυρσινέλλα».ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΡΠΩΣΗΣ 767-2019 ΨΤΒΛΩΕΩ-7ΕΧ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΩΤΗΈγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΩΤΗ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥΈγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑΈγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΈγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΗΈγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΗ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΓΛΑΪΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΈγκριση προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΓΛΑΪΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Διορισμός υποτρόφων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Ελευθερίας Μπάρκα» του Δήμου Ιωαννιτών.Έγκριση υποτρόφων Κλ. Ελευθερίας Μπάρκα ακαδ. έτους 2019-2020 απο ΑΔΗΔΜ 199-2020 Απόφαση της Ο.Ε. για έγκριση υποτρόφων Κλ.ΜΠΑΡΚΑ
Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΈγκριση Προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑΈγκριση Προϋπολογισμού χρήσης διαχ. έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Δήμου Ιωαννιτών594 2019 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού οικ. έτους 2018 Κληροδοτήματος ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ έτους 2018

Ισολογισμός Κληροδοτήματος ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ έτους 2018
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ Δήμου Ιωαννιτών593 2019 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού οικονομικού έτους 2018 κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα

Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ έτους 2018

Ισολογισμός Κληροδοτήματος ΙΣΜΗΜΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ έτους 2018
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ Δήμου Ιωαννιτών591/2019 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού οικονομικού έτους 2018 κληροδοτήματος ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ.

Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ έτους 2018

Ισολογισμός Κληροδοτήματος ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ έτους 2018
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ Δήμου Ιωαννιτών592 2019 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού οικ. έτους 2018 κληροδοτήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ

Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ έτους 2018

Ισολογισμός Κληροδοτήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ έτους 2018
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΗ Δήμου Ιωαννιτών590 2019 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού οικ. έτους 2018 Κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΗ

Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΗ έτους 2018

Ισολογισμός Κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΗ έτους 2018
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ Δήμου Ιωαννιτών589 2019 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση απολογισμού-Ισολογισμού έτους 2018 Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ

Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ έτους 2018

Ισολογισμός Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ έτους 2018
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ Δήμου Ιωαννιτών595 2019 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση απολογισμού-Ισολογισμού έτους 2018 Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ

Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ έτους 2018

Ισολογισμός Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ έτους 2018
Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου Κληροδοτήματος Αλεξάνδρας-Ελένης Γκαστή στη ΛάρισαΑνακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου Κληροδοτήματος Αλεξάνδρας-Ελένης Γκαστή στη Λάρισα-2
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ Δήμου Ιωαννιτών584 2019 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση απολογισμού-ισολογισμού έτους 2018 κληροδοτήματος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ έτους 2018

Ισολογισμός Κληροδοτήματος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ έτους 2018
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ Δήμου Ιωαννιτών588 2019 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση απολογισμού-ισολοσμού οικ. έτους 2018 Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτους 2018 Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ

ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ έτους 2018 κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δήμου Ιωαννιτών587 2019 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση απολογισμού-ισολογισμού έτους 2018 Κληροδοτήματος ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δήμου Ιωαννιτών

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έτους 2018 Κληροδοτήματος ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ έτους 2018 κληροδοτήματος ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΑΣΤΗ Δήμου Ιωαννιτών583 2019   Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση απολογισμού-ισολογισμού  έτους 2018 κληροδοτήματος  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΑΣΤΗ

Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΑΣΤΗ έτους 2018

Ισολογισμός Κληροδοτήματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΑΣΤΗ έτους 2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ των μελών του Δ/κού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΩΝΗΣ ΤΣΙΚΑDOC161219-16122019121232
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ των μελών του δ/κού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία <>DOC161219-16122019121232
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος Φερενίκης Καλούδη Δήμου Ιωαννιτών583 2019 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση απολογισμού -Ισολογισμού οικ. έτους 2018 Κληροδοτήματος ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗ

Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗ έτους 2018

Ισολογισμός Κληροδοτήματος ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗ έτους 2018
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Ιωαννίδη Δήμου Ιωαννιτών582 2019 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση απολογισμού-Ισολογισμού έτους 2018 Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Ιωαννί Δήμου Ιωαννιτών

Ταμειακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ έτους 2018

Ισολογισμός Κληροδοτήματος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ έτους 2018
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2018 Κληροδοτήματος Αγλαϊας Χαραλάμπους Δήμου Ιωαννιτών585 2019 Απόφαση οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση απολογισμού-Ισολογισμού έτους 2018 Κληροδοτήματος Αγλαϊας Χαραλάμπους Δήμου Ιωαννιτών

Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΑΓΛΑΪΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έτους 2018

Ισολογισμός Κληροδοτήματος ΑΓΛΑΪΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έτους 2018
Χορήγηση υποτροφιών εξωτερικού από το Κληροδότημα «Ελευθερίας Μπάρκα» του Δήμου Ιωαννιτών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20120

περιληψη προκηρυξης

Αίτηση
Περίληψη Αίτησης Επωφελέστερης Εκτέλεσης της Βούλησης του ΔιαθέτηΠερίληψη δικογράφου
Περίληψη αίτησης επωφελέστερης Εκτέλεσης της Βούλησης της Διαθέτιδος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ -ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΑΣΤΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Χρήστου Κατσάρη Δήμου ΙωαννιτώνΕγκριση προϋπολογισμού διαχ. έτους 2019 κληροδοτήματος Χρήστου Κατσάρη Δήμου Ιωαννιτών.
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Φερενίκης Καλούδη Δήμου ΙωαννιτώνΕγκριση προϋπολογισμού διαχ. έτους 2019 κληροδοτήματος Φερενίκης Καλούδη Δήμου Ιωαννιτών.
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Ιωαννίδη Δήμου ΙωαννιτώνΕγκριση προϋπολογισμού διαχ. έτους 2019 κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Ιωαννίδη Δήμου Ιωαννιτών.
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Ευθαλίας Σούρλα Δήμου ΙωαννιτώνΕγκριση προϋπολογισμού διαχ. έτους 2019 κληροδοτήματος Ευθαλίας Σούρλα Δήμου Ιωαννιτών.
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Δημητρίου Κοτρώτσιου Δήμου ΙωαννιτώνΕγκριση προϋπολογισμού διαχ. έτους 2019 κληροδοτήματος Δημητρίου Κοτρώτσιου Δήμου Ιωαννιτών.
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Φιλίππου Γιώτη Δήμου ΙωαννιτώνΕγκριση προϋπολογισμού διαχ. έτους 2019 κληροδοτήματος Φιλίππου ΓιώτηΔήμου Ιωαννιτών.
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Ελένης χήρας Αρσένη Γεροντικού Δήμου ΙωαννιτώνΕγκριση προϋπολογισμού διαχ. έτους 2019 κληροδοτήματος Ελένης χήρας Αρσένη Γεροντικού Δήμου Ιωαννιτών.
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Αλεξάνδρας-Ελένης Γκαστή Δήμου ΙωαννιτώνΕγκριση προϋπολογισμού διαχ. έτους 2019 κληροδοτήματος Αλεξάνδρας – Ελένης Γκαστή Δήμου Ιωαννιτών.
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα Δήμου ΙωαννιτώνΈγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα Δήμου Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Αγλαϊας Χαραλάμπους Δήμου ΙωαννιτώνΈγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 Κληροδοτήματος Αγλαϊας Χαραλάμπους Δήμου Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Δημητρίου Κωσταδήμα Δήμου ΙωαννιτώνΕγκριση προϋπολογισμού διαχ. έτους 2019 Κληροδοτήματος Δημητρίου Κωσταδήμα Δήμου Ιωαννιτών
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 Κληροδοτήματος “Αγλαϊας Χαραλάμπους” Δήμου Ιωαννιτών856 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδοτήματος ΑΓΛΑΪΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έτους 2017

Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΑΓΛΑΪΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έτους 2017

Ισολογισμός  Κληροδοτήματος ΑΓΛΑΪΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ έτους 2017
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 Κληροδοτήματος “Σπυρίδωνα Φιλίππου” Δήμου Ιωαννιτών843 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδοτήματος ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ έτους 2017

Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ έτους 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ έτους 2017
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 Κληροδοτήματος “Ισμήνης Τζαβέλλα” Δήμου Ιωαννιτών841 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδοτήματος ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ έτους 2017

Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ έτους 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ έτους 2017
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 Κληροδοτήματος “Ευθαλίας Σούρλα” Δήμου Ιωαννιτών841 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδοτήματος ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ έτους 2017

Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΡΛΑ έτους 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος ΕΥΘΑΛΙΑΣ ΣΟΥΡΛΑ έτους 2017
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 Κληροδοτήματος “Βασιλείου Πυρσινέλλα” Δήμου Ιωαννιτών840 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδοτήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ έτους 2017

Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ έτους 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ έτους 2017
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 Κληροδοτήματος “Ελευθερίας Μπάρκα” Δήμου Ιωαννιτών839 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδοτήματος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ έτους 2017

Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ έτους 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ έτους 2017
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 Κληροδοτήματος “Γεωργίου Μουλαϊμίδη” Δήμου Ιωαννιτών838 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΗ έτους 2017

Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΗ έτους 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΗ έτους 2017
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 Κληροδοτήματος “Δημητρίου Κωσταδήμα” Δήμου Ιωαννιτών837 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ έτους 2017

Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ έτους 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ έτους 2017
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 Κληροδοτήματος “Δημητρίου Κοτρώτσιου” Δήμου Ιωαννιτών836 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ έτους 2017

Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ έτους 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ έτους 2017
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 Κληροδοτήματος “Χρήστου Κατσάρη” Δήμου Ιωαννιτών835 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ έτους 2017

Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ έτους 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ έτους 2017
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 Κληροδοτήματος “Φερενίκης Καλούδη” Δήμου Ιωαννιτών834 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδοτήματος ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗ έτους 2017

Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗ έτους 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗ έτους 2017
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 Κληροδοτήματος “Κων/νου Ιωαννίδη” Δήμου Ιωαννιτών833 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδοτήματος ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ έτους 2017

Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ έτους 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ έτους 2017
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 Κληροδοτήματος “Ελένης Ζωγράφου” Δήμου Ιωαννιτών832 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδοτήματος ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ έτους 2017

Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ έτους 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ έτους 2017
Απολογισμός-Ισολογισμός έτους 2017 Κληροδοτήματος “Φιλίππου Γιώτη” Δήμου Ιωαννιτών831 2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Κληροδοτήματος ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΩΤΗ έτους 2017

Ταμιακός Απολογιστικός Πίνακας Κληροδοτήματος ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΩΤΗ έτους 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κληροδοτήματος ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΩΤΗ έτους 2017
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα Δήμου ΙωαννιτώνΈγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους  2019  Κληροδοτήματος Ελευθερίας Μπάρκα Δήμου Ιωαννιτών απο Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτ. Μακεδονίας
Διορισμός υποτρόφων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 από το Κληροδότημα «Ελευθερίας Μπάρκα» του Δήμου ΙωαννιτώνΈγκριση υποτρόφων Κλ. Ελευθερίας Μπάρκα ακαδ. έτους 2018-2019 απο ΑΔΗΔΜ

118 2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  για  έγκριση υποτρόφων 2018-2019 ΚΛ. ΜΠΑΡΚΑ
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Σπυρίδωνα Φιλίππου Δήμου ΙωαννιτώνΈγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 Κληροδοτήματος Σπυρίδωνα Φιλίππου Δήμου Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα Δήμου ΙωαννιτώνΈγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 Κληροδοτήματος Ισμήνης Τζαβέλλα Δήμου Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Γεωργίου Μουλαϊμίδη Δήμου ΙωαννιτώνΈγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 Κληροδοτήματος Γεωργίου Μουλαϊμίδη Δήμου Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Βασιλείου Πυρσινέλλα Δήμου ΙωαννιτώνΈγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 Κληροδοτήματος Βασιλείου Πυρσινέλλα Δήμου Ιωαννιτών
Προϋπολογισμός έτους 2019 Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου Δήμου ΙωαννιτώνΈγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου Δήμου Ιωαννιτών
Περίληψη της από 12-11-2018 αίτησης του Δήμου Ιωαννιτών στο Εφετείο Ιωαννίνων περί επωφελέστερης εκτέλεσης της βούλησης της Διαθέτιδος Φερενίκης Καλούδη του Κληροδοτήματος Φερενίκης ΚαλούδηΠερίληψη της αίτησης Εφετείο κληροδοτήματος Φερενίκης Καλούδη
Εκμίσθωση καταστήματος επι της οδού Ελευθ. Βενιζέλου 63 στη Λάρισα Κληροδοτήματος “Αλεξάνδρας-Ελένης Γκαστή”Πίνακας – Πρακτικό προσφορών

860 2018 Άνοιγμα προσφορών εκμίσθωσης ακινήτου στη Λάρισα Κλ. ΓΚΑΣΤΗ
Εκμίσθωση καταστήματος Αβέρωφ 3Α Κληροδοτήματος Ελένης ΖωγράφουΠίνακας – Πρακτικό προσφορών

801/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής :”Άνοιγμα προσφορών εκμίσθωσης καταστήματος  Αβέρωφ 3Α Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου”
Περίληψη της απο 4-9-2018 αίτησης του Δήμου Ιωαννιτών περί επωφελέστερης ή ασφαλέστερης αξιοποίησης της περιουσίας Κληροδοτήματος Αγλαϊας ΧαραλάμπουςΠερίληψη της απο 04-09-2018 αίτησης
Εκμίσθωση καταστήματος επι της οδού Ελευθ. Βενιζέλου 63 στη Λάρισα Κληροδοτήματος “Αλεξάνδρας-Ελένης Γκαστή”Ανακοίνωση Αντιδημάρχου για έναρξη υποβολής προσφορών

631/ 2018 Α.Ο.Ε.  “Επανάληψη δημοπρασίας- και έγκριση νέων όρων εκμίσθωσης”
Χορήγηση υποτροφιών εξωτερικού από το Κληροδότημα «Ελευθερίας Μπάρκα» του Δήμου Ιωαννιτών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Αίτηση
Εκμίσθωση καταστήματος Αβέρωφ 3Α Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου654 2018 Έγκριση όρων εκμίσθωσης καταστήματος Αβέρωφ 3Α κλ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ανακοίνωση Αντιδημάρχου για έναρξη υποβολής προσφορών
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΓΛΑΪΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΔ ¨ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΓΛΑΪΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ¨
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ -ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΑΣΤΗΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΔ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ¨ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ -ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΑΣΤΗ ¨
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑΣΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΔ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ¨ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑΣ ¨
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΔ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ¨ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ¨
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΔ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ¨ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΑΡΚΑ ¨
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΔ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ¨ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΣΜΗΝΗΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ¨
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΔ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ¨ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ¨
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΩΤΗΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΔ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ¨ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΩΤΗ ¨
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΔ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ¨ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΑΡΗ ¨
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΗΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΔ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΛΑΪΜΙΔΗ ¨
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΔ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ¨
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΔ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ¨
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΟΥΡΛΑΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΔ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΣΟΥΡΛΑ ¨
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΔ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ¨
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΚΑΛΟΥΔΗΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΔ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ¨ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΚΑΛΟΥΔΗ¨
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΑΡΣΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ.ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΔ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ¨ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΡΣΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ ¨

Comments are closed.

Close Search Window