Στον παρόντα υπερσύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Εν Γένει των Δημοτικών Νεκροταφείων του Δήμου Ιωαννιτών με τις υφιστάμενες τροποποιήσεις του:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Τροποποίηση (Κατάργηση) Άρθρου 6 Κανονισμού Νεκροταφείου

Τροποποίηση Άρθρου 2 Κανονισμού Νεκροταφείου

Τροποποίηση Άρθρου 4.3 Κανονισμού Νεκροταφείου

Τροποποίηση Άρθρου 4.3 Κανονισμού Νεκροταφείου-Δημιουργία Νέων Θέσεων Ταφής

Τροποποίηση Άρθρων 5.3 και 16.1 Κανονισμού Νεκροταφείου

Τροποποίηση Άρθρων 15.4 και 17.4 Κανονισμού Νεκροταφείου

ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

Τροποποίηση (Κατάργηση) Άρθρων 15.3 και 17. 3 Κανονισμού Νεκροταφείου

Comments are closed.

Close Search Window