Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων επί του τμήματος του κόμβου της πλατείας Ομήρου (από την οδό Σουλίου ως την οδό Δομπόλη), τμήματος της οδού Ν. Ζέρβα, από την οδό Καψωμένου ως την πλατεία Ομήρου, τμήματος της οδού Λαμπρίδη από το ύψος της οδού Δομπόλεως ως την οδό Καψωμένου και τμήματος της οδού Καψωμένου από το ύψος της οδού Λαμπρίδη ως την οδό Σουλίου θα ισχύσει από την 9η Οκτωβρίου μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2017 καθώς θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης και επισκευής του οδοστρώματος.

Η κίνηση των πεζών θα γίνεται μέσω εργοταξιακής σήμανσης.