Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ THN ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών» – ΄΄ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020΄΄ – ΟΠΣ : 5034810