ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΟ 18/12/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 22/12/2023

Η υπηρεσία πρασίνου του δήμου μας μεριμνά για την ανάπτυξη και διάδοση του αστικού πρασίνου καθώς και για τη συντήρηση, τον εξωραϊσμό και την επαύξηση των υπαίθριων χώρων, των δημοτικών κήπων, των χώρων πρασίνου των σχολικών συγκροτημάτων, των πάρκων και αλσών, των πλατειών και παιδικών χαρών, των  διαχωριστικών νησίδων οδών, των παρτεριών και δενδροστοιχιών, των πεζοδρόμιων με φυτεύσεις, των πρασιών, κ.λπ.

Μέσα από τις αρμοδιότητες που ασκεί και περιγράφονται παρακάτω, αποβλέπει στην ασφαλή και αποτελεσματική ένταξη του πρασίνου στους ανοικτούς χώρους του δήμου μας με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα στον αστικό χώρο.
 1. Καταρτίζουμε και εφαρμόζουμε λεπτομερή ετήσια προγράμματα φυτεύσεων, συντήρησης, ποτίσματος και φυτοπροστασίας των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στα γεωγραφικά όρια του δήμου μας. Διενεργούμε με τα κατάλληλα συνεργεία και τα τεχνικά μέσα το έργο της κηποτεχνίας και συντήρησης πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων του δήμου μας (περιαστικό πράσινο, πάρκα, κήποι, άλση, παιδικές χαρές, πλατείες, δενδροστοιχίες, διαχωριστικές νησίδες οδών, παρτέρια κ.λπ.). Συγκεκριμένα:
 • Εμπλουτίζουμε την υπάρχουσα ποικιλία φυτών στους διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου με είδη επιλεγμένα από τη τοπική χλωρίδα, πραγματοποιώντας φυτεύσεις δέντρων, θάμνων, πολυετών και ετησίων ανθόφυτων σε ανθώνες, καθώς και με επισπορά χλοοτάπητα όπου απαιτείται.
 • Φυτεύουμε νέα δένδρα στα πεζοδρόμια όπου έχουν επισημανθεί κενά και ελλείψεις, αντικαθιστώντας παράλληλα τα ήδη γερασμένα, ξηρά και ασθενή δέντρα.
 • Εντατικοποιούμε τις εποχικές εργασίες συντήρησης του φυτικού κεφαλαίου των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή τους, την προσβασιμότητα και την απόδοσή τους στο κοινό, με τη χρηστικότητα και τη διαφάνεια που πρέπει να τους χαρακτηρίζει, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η ρύπανση και ο εκφυλισμός τους (επεμβάσεις ανανέωσης, χαμηλή κλάδευση θάμνων και μπορντούρων, αποψίλωση και απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης, αφαίρεση των χαμηλών κλάδων των δέντρων κ.λπ.).
 • Έχουμε την ευθύνη συντήρησης των δικτύων αυτόματης άρδευσης σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. Σχεδιάζουμε τον τρόπο άρδευσης των χώρων αυτών και την εγκατάσταση δικτύων αυτόματου ποτισμού όπου κρίνεται απαραίτητο. Εκπονούμε πρόγραμμα ποτίσματος των νεοφυτευμένων δένδρων σε δενδροστοιχίες και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου που δεν διαθέτουν δίκτυο αυτομάτου ποτίσματος.
 • Συντηρούμε συστηματικά κατά την κλαδευτική περίοδο με κλαδεύσεις τα χαμηλά δένδρα των κοινόχρηστων χώρων και πραγματοποιούμε επεμβάσεις στις παρόδιες δενδροστοιχίες με την κοπή κλαδιών που εμποδίζουν την ορατότητα σημάτων της τροχαίας και φωτεινών σηματοδοτών και όσων προσεγγίζουν μπαλκόνια κατοικιών.
 • Επίσης κλαδεύουμε υψηλά δένδρα με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και τις δενδροστοιχίες, θέτοντας προτεραιότητα στα δέντρα που θεωρούνται επικίνδυνα για την δημόσια ασφάλεια ενώ για τα υπόλοιπα ακολουθείται το τακτικό και έκτακτο πρόγραμμα κλαδεύσεων.
 • Συντηρούμε και αναπτύσσουμε το πράσινο στους εξωτερικούς χώρους των δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων και εμπλουτίζουμε τους εσωτερικούς χώρους αυτών με κατάλληλο φυτικό υλικό (φυτά εσωτερικού χώρου).
 • Δημιουργούμε, διαμορφώνουμε και συντηρούμε στο μέτρο του δυνατού τις εστίες πρασίνου των αύλειων χώρων των σχολικών συγκροτημάτων του δήμου μας, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες προαυλισμού και εξωκτιριακών δραστηριοτήτων των μικρότερων συμπολιτών μας.
 • Φροντίζουμε για την προστασία των δέντρων και των φυτών από εχθρούς και ασθένειες, με έμφαση στις βιολογικές μεθόδους αντιμετώπισής τους, με το κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό και εργατικό προσωπικό της υπηρεσίας μας.
 • Στα πλαίσια αποφυγής κινδύνου πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες αλλά και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, συνδράμουμε στην αποψίλωση της παρόδιας βλάστησης και μέρους των αχρησιμοποίητων κοινόχρηστων χώρων του δήμου μας.
 • Αποψιλώνουμε κατά τη θερινή περίοδο τις δενδροδόχους των δενδροστοιχιών και γίνεται άμεση απομάκρυνση των πεσμένων και επικίνδυνων δένδρων καθώς και απομάκρυνση επικίνδυνων κλάδων υψηλών δένδρων κατά  τη  διάρκεια  έκτακτων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων .
 • Φροντίζουμε για την αποκομιδή των φυτικών υπολειμμάτων, των κλαδιών και των υποπροϊόντων που παράγονται από τις εργασίες συντήρησης πρασίνου που πραγματοποιούμε, αλλά και από τους συνδημότες μας.
 • Πραγματοποιούμε ελέγχους για περιστατικά παράνομης κλάδευσης και υλοτόμησης, αφαίρεσης φυτικού υλικού, αυθαίρετων παρεμβάσεων στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, κ.λπ.
 • Τέλος διεκπεραιώνουμε αιτήματα συνδημοτών μας για χορτοκοπή, κλαδέματα δένδρων, αρδευτικές εργασίες κ.λπ. στους κοινόχρηστους χώρους και στις δενδροστοιχίες του δήμου μας.
 1. Επεξεργαζόμαστε και διαμορφώνουμε τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα παρεμβάσεων στους χώρους πρασίνου με την διενέργεια των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας και προβαίνουμε στη συγκρότηση και στελέχωση των κατάλληλων συνεργείων. Καταγράφουμε και συγκεντρώνουμε καθημερινά στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου της υπηρεσίας μας, παρακολουθούμε την πορεία υλοποίησης των εργασιών, επιβλέπουμε την εφαρμογή των σχεδιασμένων δράσεων, ελέγχουμε τα επιμέρους συνεργεία πρασίνου, εποπτεύουμε την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών και μεριμνούμε για τη σωστή λειτουργία τους ως προς το χρονικό προγραμματισμό και την ποιότητα των εργασιών.
 2. Αναλύουμε τις ανάγκες εφαρμογής των παραπάνω προγραμμάτων και ειδικότερα τις ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό και ειδικότητες, φυτά, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ανταλλακτικά, κ.λπ., καθώς και των λοιπών μέσων που είναι κατάλληλα για την διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.
 3. Τηρούμε αρχείο καταγραφής των υφιστάμενων χώρων πρασίνου του δήμου μας και των εργασιών που πραγματοποιούνται σε αυτούς.
 4. Μεριμνούμε για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται από τα συνεργεία πρασίνου της υπηρεσίας μας. Φροντίζουμε για την σωστή συντήρηση όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και έχουμε την ευθύνη της διακίνησης του προσωπικού, των μηχανημάτων, της μεταφοράς υλικών, φυτών, εργαλείων κ.λπ. στους κοινόχρηστους χώρους του δήμου μας.
 5. Εξασφαλίζουμε τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της ασφάλειας και την υγείας του προσωπικού μας, παρέχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας.
 6. Μεριμνούμε για τον έγκαιρο εφοδιασμό της υπηρεσίας μας με τους απαραίτητους σπόρους, φυτά, θάμνους, δένδρα και κάθε είδους φυτοτεχνικό υλικό, εργαλεία, μηχανήματα, φυτοπαθολογικό υλικό κ.λπ. που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση, τον εμπλουτισμό και την διάδοση του πρασίνου.
 7. Μελετάμε και εισηγούμαστε για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του δήμου μας. Συγκεκριμένα συντάσσουμε μελέτες προμήθειας μηχανημάτων πρασίνου, ανταλλακτικών, φυτικού υλικού, αρδευτικών υλικών και μικροεργαλείων συντήρησης πρασίνου και εισηγούμαστε την αναγκαιότητα ανάθεσης εποχιακών φυτοτεχνικών εργασιών σε τρίτους, συντάσσουμε τις αντίστοιχες μελέτες για την εκτέλεση εργασιών και έργων πρασίνου και συνεργαζόμαστε με την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του δήμου μας για τη διενέργεια των διαγωνισμών  και την τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης των εργασιών και έργων σε τρίτους όπως απορρέει  από την κείμενη νομοθεσία.
 8. Ασκούμε την επίβλεψη των εργολαβιών και εργασιών που εκτελούνται από τρίτους και τηρούμε τις διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών από συμβατικής, ποιοτικής και ποσοτικής απόψεως.
 9. Προβαίνουμε στην μελέτη και κατασκευή έργων πρασίνου μικρής κλίμακας με αυτεπιστασία, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες του δήμου μας. Επεμβαίνουμε με προγράμματα ανάπλασης, ώστε να εξασφαλίσουμε τους αναγκαίους χώρους πρασίνου, αναψυχής και ψυχαγωγίας σε κάθε γειτονία και σε κάθε Τοπική Κοινότητα του δήμου μας.
 10. Συνεργαζόμαστε με τη αρμόδια τεχνική υπηρεσία του δήμου μας για την εκπόνηση μελετών, επιβλέψεων και εκτέλεση έργων πρασίνου που αφορούν στη δημιουργία αναγκαίων υποδομών εγκατάστασης αρδευτικών συστημάτων, φυτεύσεων νέων χώρων, επεκτάσεων, αναπλάσεων και αναδιαμορφώσεων.
 11. Σε συνεργασία με συλλόγους, σωματεία και μαθητές σχολείων, η υπηρεσία μας συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες (διοργάνωση δενδροφυτεύσεων και φύτευσης εποχικών φυτών, διοργάνωση εκδηλώσεων ανάδειξης του αστικού πρασίνου και προστασίας του περιβάλλοντος, προσφορά φυτών και φυτοχώματος στους συνδημότες μας, κ.λπ.) δημιουργώντας μια νέα γενιά πιο ευαίσθητη και πιο συνειδητοποιημένη σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε οργανώσεις, συλλόγους και ομάδες εθελοντών, ώστε με την υποστήριξη και την ενίσχυση του δήμου μας  να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην εποπτεία των πάρκων και των πλατειών της περιοχής τους, προσφέροντας τη φροντίδα τους και την προστασία τους από τυχόν βανδαλισμούς και φθορές. Σε αυτή μας την προσπάθεια θα επιθυμούσαμε και την κινητοποίηση ιδιωτών και τοπικών επιχειρήσεων ώστε να αναλάβουν, ως προσφορά στους κατοίκους της πόλης που ζουν και δραστηριοποιούνται, την ανάπλαση, αναμόρφωση και φροντίδα χώρων πρασίνου.
 12. Παρακολουθούμε την εξέλιξη και την τήρηση του προϋπολογισμού όσον αφορά την υπηρεσία μας και τηρούμε αρχείο προμηθευτών, μελετών, υλικών και των προδιαγραφών αυτών. Τηρούμε αρχείο και παρακολουθούμε τις δημοπρατούμενες μελέτες, τις συμβάσεις και τις παραδόσεις των υλικών των προμηθειών μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
 13. Μεριμνούμε για την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού μας.
 14. Παρακολουθούμε και ενημερωνόμαστε για τις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας, παραγωγής, χρήσης πολλαπλασιαστικού υλικού και φύτευσης καλλωπιστικών φυτών, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης της φυτοπροστασίας. Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με σχετικούς φορείς για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων φυτοπροστασίας, λίπανσης κ.λπ.
 15. Διατηρούμε χώρους φύλαξης μηχανημάτων, εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.
 16. Τηρούμε αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθούμε και διεκπεραιώνουμε κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας. Στα πλαίσια αυτά, ελέγχουμε και απαντάμε στα αιτήματα συνδημοτών και υπηρεσιών, γραπτά ή προφορικά, τηρούμε ημερήσια δελτία παρουσίας εργαζομένων, μητρώου κατά κλάδο και ειδικότητα, αρχεία αδειών και ρεπό των υπαλλήλων, παραστατικά για έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων των εργαζομένων και κάθε είδους προβλεπόμενα λόγω αρμοδιότητας βιβλία. Τέλος, ασκούμε κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον υφιστάμενο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία της υπηρεσίας μας, σύμφωνα και με τις υποδείξεις της προϊσταμένης αρχής του Δήμου μας.

Comments are closed.

Close Search Window