Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : Για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κλειστού κυκλώματος ασφαλείας εργοταξίου και πρώην Δημαρχείου Παμβώτιδας»