Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ταχυμεταφορές», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και προϋπολογισμού 2.335,54 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%)