Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Καταπολέμησης της Ασθένειας του Μεταχρωματικού Έλκους του Πλατάνου στο Δήμο Ιωαννιτών»