Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Πλακών – Κυβόλιθων», διάρκειας ενός (1) έτους.