Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση της προμήθειας συνδέσεων για «Κινητή Τηλεφωνία» έτους 2021 και διάρκειας 14 μηνών, προϋπολογισμού 22.470,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%)