Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Δ.Ε.ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ»