Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Συνδρομητικές εφαρμογές για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών»