Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : για την ανάθεση εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων», έτους 2019 και διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 9.999,78 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.