Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΠΗ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ, ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Αριθμ. Προσκλ. 46/2018)