Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση για έκτακτη, διά περιφοράς, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11.04.2022