Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης υφασμάτων και υποδημάτων