Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βελτίωση θέσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου Ιωαννιτών, όσων πωλητών κατέχουν θέση με διοικητική πράξη (απόφαση τοποθέτησης), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4849-21