Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιωαννιτών 2020-2023 - Στρατηγικός Σχεδιασμός
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιωαννιτών 2020-2023 - Σχέδιο Δράσης
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου Ιωαννιτών, Ετους 2023
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας - ΣΒΑΚ
Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια - ΣΔΒΕ
Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών - ΤΣΔΑ
Σχέδιο Βιώσιμης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - ΣΒΑΑ
Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για τις πλημμύρες
Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας για τους σεισμούς
Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την Κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» του Δήμου Ιωαννιτών
Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και άμεση/βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Ιωαννιτών
Σχέδιο Δράσης COVID 19 Δήμου Ιωαννιτών

Comments are closed.

Close Search Window