Πρόκληση των 100  Έξυπνων Πόλεων (100 Intelligent Cities Challenge)

O Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία «100 Intelligent Cities Challenge», η  διάρκεια της οποίας  είναι 26 μήνες. Η έναρξη των εργασιών της πρωτοβουλίας έγινε στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2020, με τη συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών και όλων των άλλων πόλεων στο 1ο City Lab όπου παρουσιάστηκαν οι στόχοι της πρωτοβουλίας και η πορεία επίτευξής τους.

Ο Δήμος Ιωαννιτών μετέχει στην πρωτοβουλία, στον τομέα της συμμετοχικότητας των πολιτών και της ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης.

Το όραμα της πρωτοβουλίας ICC είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου 100 έξυπνων πόλεων που θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και θα λάβουν φιλόδοξα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους και για την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία ICC θα λειτουργήσει ως οδηγός για τις πόλεις που επιθυμούν να ανταποκριθούν στην  προσδοκία ότι μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινητοποίηση μιας τεχνολογικής επανάστασης που θα οδηγήσει όχι μόνο στην ανάπτυξη και στην  αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά, και σε πιο υγιείς συνθήκες και χώρους διαβίωσης των πολιτών της ΕΕ. Οι αποτελεσματικές τεχνολογίες που στοχεύουν να επιλύσουν τα  άμεσα προβλήματα μπορούν να έχουν σαν αποτέλεσμα μια πράσινη, έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη στις πόλεις – βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής για όλους όσοι κατοικούν σε αυτές. Υπό την έννοια αυτή, το ICC είναι μια μοναδική πρωτοβουλία, όχι μόνο λόγω της κλίμακας και της μοναδικότητας των στόχων της (δηλαδή των πόλεων μικρού έως μεσαίου μεγέθους με ανοιχτό δυναμικό), αλλά και λόγω της ολιστικής προσέγγισή της για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τις δράσεις της πρωτοβουλίας μπορείτε να βρείτε στα https://www.intelligentcitieschallenge.eu/

https://marketplace.intelligentcitieschallenge.eu/en/cities

Comments are closed.

Close Search Window