ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

Διαγωνισμοί, Νέα - Ανακοινώσεις|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ – ΜΙΣΘ.ΜΗΧΑΝΗΜ. ΔΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2024 –... Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ»

Νέα - Ανακοινώσεις|

4 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ – ΜΙΣΘ.ΜΗΧΑΝΗΜ. ΔΕ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ... Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Νέα - Ανακοινώσεις|

4 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ – ΠΡ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗΣ... Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Νέα - Ανακοινώσεις|

4 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ – ΠΡ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2024... Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Νέα - Ανακοινώσεις|

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Νέα - Ανακοινώσεις|

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Νέα - Ανακοινώσεις|

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Νέα - Ανακοινώσεις|

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Νέα - Ανακοινώσεις|

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Close Search Window