ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΝ/ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 101 ΣΟΧ 1-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101 ΣΟΧ1-2023 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1.2023 ΚΩΔΙ.ΘΕΣΗΣ 101 […]