Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral Innovation in Cities» στα πλαίσια του προγράμματος Horizon Europe και ειδικότερα της πρόσκλησης HORIZON-MISS-2021-CIT-02» η οποία αφορά στην αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων έως το 2030.

Το έργο ξεκίνησε την 1/1/2023, έχει διάρκεια 48 μηνών και συνολικό προϋπολογισμό 11,408,458.75 ευρώ. Είναι έργο καινοτομίας που σχεδιάστηκε για να δοκιμάσει τις έννοιες “ClimHub”, “Climate Sandbox” και “Climate Service” σε 12 ευρωπαϊκές πόλεις συμβάλλοντας στην οικολογική και ψηφιακή τους μετάβαση. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση του παραδοσιακού αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού με προσεγγίσεις όπως η λήψη αποφάσεων με βάση δεδομένα και γνώση (συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού νέου ρόλου για το GIS – Γεωγραφικές Πληροφορίες συστήματα), συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής κλιματικών υπηρεσιών για μεταβάσεις, της πιλοτικής συνδημιουργίας μεταξύ πόλεων και χωρών, καθώς και της τακτικής χρήσης διαδικασιών δημόσιων προμηθειών καινοτόμων λύσεων. Ο στόχος δεν είναι απλώς να ενισχυθεί ένα ανοιχτό σύνολο εργαλείων που αξιοποιούν την κλιματική μετάβαση στις πόλεις, αλλά και να τονώσει την ανταλλαγή πειραματικών καλών πρακτικών, εμπειριών και διδαγμάτων σε αυτόν τον τομέα, για να βοηθήσει τις πόλεις να αντιμετωπίσουν την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Αυτό θα επιτευχθεί με τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα: (Α) δημιουργία ClimHubs Πόλεων και παρόχων λύσεων για εργασία σε πειραματισμούς σε πραγματικές συνθήκες, (Β) αξιοποίηση της συλλογικής νοημοσύνης των τοπικών ενδιαφερομένων για συλλογική ανάπτυξη λύσεων, (Γ) ορισμός των υπηρεσιών για το κλίμα ως πρότυπο στρατηγικής για τη χρήση δεδομένων και εργαλείων οπτικοποίησης για την κλιματική μετάβαση, (Δ) δοκιμές πεδίου  – η έννοια του «Climate Sandbox» ως ένας τρόπος για να δοθεί προτεραιότητα και να διευκολυνθεί ο μετασχηματισμός πρωτοτύπων που έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία, σε καθιερωμένες λύσεις για την προσαρμογή και τον μετριασμό των επιπτώσεων του κλίματος στις πόλεις και (Ε) παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου στην επίτευξη αυτών των στόχων και στην εφαρμογή ενός σχεδίου σχεδιασμού κλιματικής ουδετερότητας. Με βάση τα διδάγματα και την επιτυχημένη ιδέα του έργου H2020 Designscapes το CLIMABOROUGH έχει τη φιλοδοξία να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του σχεδιασμού και της εφαρμογής αστικών καινοτομιών, ιδιαίτερα σε στον τομέα της προσαρμογής και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

Το έργο βασίζεται στη δημιουργία ομάδας υβριδικών κόμβων startups, που φιλοξενούνται από, τουλάχιστον, 4 πόλεις φάρους και 4 πόλεις ακολούθους. Ο κύριος στόχος είναι να υποστηριχθούν οι συμμετέχουσες πόλεις  να ορίσουν και να αναπτύξουν καινοτομίες προσανατολισμένες στο κλίμα, πρωτοποριακές – τόσο από την πλευρά της τεχνολογίας και των υπηρεσιών όσο και από τη νομική, διοικητική και χωροταξική πλευρά – όπως ορίζονται στα σχέδια αποστολής τους.

Οι κόμβοι θα είναι εικονικοί, θα διαχειρίζονται μέσω μιας ψηφιακής tween πλατφόρμας, αλλά θα χρειαστεί και επιτόπια  παρουσία, για την καλύτερη γνώση της περιοχής που θα εφαρμοστούν οι πιλοτικές λύσεις. Η πλατφόρμα θα διαθέσει επίσης στις πόλεις εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης των δεικτών (KPIs) που θα σχετίζονται με κάθε πιλοτική δράση.

Οι κόμβοι θα λειτουργήσουν και ως «ζωντανοί εκθεσιακοί χώροι» και ως παραδείγματα για άλλες πόλεις των διαφόρων καινοτομιών που θα αναπτυχθούν, και που συνδυάζονται με μια σειρά από εργαλεία χρήσιμα για:

– αντιστοίχιση start-ups με επενδυτές

– αντιστοίχιση πόλεων με λύσεις (υπηρεσίες και προϊόντα)

– δημιουργία ενός μικρού εγχειριδίου για τις πόλεις ώστε να βελτιώσουν τις διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού τους

– εγχειρίδιο δημοσίων προμηθειών για πόλεις

– εγχειρίδιο αξιολόγησης προσαρμοσμένο στις καινοτομίες για κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις

Στο έργο μετέχουν 26 εταίροι, μεταξύ των οποίων πόλεις όπως η Αθήνα, η Σόφια, το Τορίνο κλπ, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, ενώ επικεφαλής εταίρος είναι ο φορέας «ANSI TOSCANA», που εκπροσωπεί το σύστημα των δήμων της Τοσκάνης και τη μητροπολιτική πόλη της Φλωρεντίας.

Το έργο είναι 100% χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON EUROPE και ο προϋπολογισμός για το Δήμο Ιωαννιτών είναι 145,375.00 ευρώ. Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει ως πόλη πιλότος στο HUB 2 “Από τα Απορρίμματα στην Κυκλική Οικονομία» και ως πόλη ακόλουθος στο HUB 1 “ Από την απομονωμένη ενέργεια και την κινητικότητα έως τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες». Για τις πόλεις πιλότους θα υλοποιηθούν 2 πιλοτικές λύσεις της τάξης των 143.000 ευρώ ανά πιλοτική λύση μετά από διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία,  η οποία θα γίνει για όλες τις πόλεις με ευθύνη του συντονιστή εταίρου, που  έχει και τον σχετικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση των πιλοτικών έργων.

Περισσότερες Πληροφορίες

Site: https://climaborough.eu/

Linked IN: https://www.linkedin.com/company/climaborough/

Twitter: https://twitter.com/Climaborough?t=WCEdkJaJqzSCyQSZv0GIBw&s=08

Αναγγελία Διαγωνισμών:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328730-2023:TEXT:EN:HTML

Comments are closed.

Close Search Window