Ο Δήμος Ιωαννιτών από 01/01/2022 υλοποιεί το πρόγραμμα «EMBRACE», ( Empowering Migrants to Be Representative Actors in Community Engagement), ένα  διετές ευρωπαϊκό έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF).

Το έργο στοχεύει:

 • Στην  ενδυνάμωση των μεταναστών  ώστε να είναι αντιπροσωπευτικοί παράγοντες στην κοινοτική συμμετοχή.
 • Στη διαλεύκανση των κρίσιμων σημείων που εμποδίζουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή αποτελεσματικών μορφών συμμετοχής  μεταναστών – προσφύγων.
 • Στην ενίσχυση της συμμετοχής προσφύγων και μεταναστών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της ένταξης (π.χ εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, απασχόληση, στέγαση)  και των συναφών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

μέσω μιας διαδικασίας που θα περιλαμβάνει:

 • Εκπαιδευτικές δράσεις  για τους μετανάστες,  πρόσφυγες  και  αιρετούς.
 • Συνεδρίες ακρόασης  μεταξύ μεταναστών και υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, σε διάφορους δήμους των περιοχών του έργου.

Το EMBRACE βασίζεται σε μια στρατηγική συνεργασίας μεταξύ:

 • Δήμου Ιωαννιτών (Ελλάδα)
 • Δήμος Πράτο (Ιταλία)
 • Δήμος Μεσελέν (Βέλγιο)
 • Second Tree (Ελλάδα)
 • Global Factory SCS (Ιταλία)
 • Refugees Welcome (Ιταλία)
 • Place Network (Γαλλία)
 • FUNDACAO MARIA ROSA DE MELLO E FARO DE CARVALHO BORGES DA GAMA E FILHOS (Πορτογαλία)
 • Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor ( Σλοβενία)
 • Research Centre  of the Slovenia Academy of Sciences and Arts  ( Σλοβενία)

SOCIAL MEDIA:

Comments are closed.

Close Search Window