Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πιλοτικό Πρόγραμμα  

Ενίσχυση της πρόσβασης υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική αγορά εργασίας


Ο Δήμος Ιωαννιτών υλοποιεί το Πιλοτικό Πρόγραμμα “+Εργασία” στο πλαίσιο του έργου “Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για Πόλεις Ενσωμάτωσης – European Platform of Integrating Cities (EPIC)” ενός τριετούς ευρωπαϊκού έργου που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF).Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ένταξης των προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών σε τοπικό επίπεδο δια της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην αντιμετώπιση διοικητικών (ή άλλων) εμποδίων που δυσχεραίνουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.Το Πιλοτικό Πρόγραμμα διάρκειας 8 μηνών (Απρίλιος – Νοέμβριος 2022) φιλοξενείται στο Διαπολιτισμικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης “Ακαδημία” (Ακαδημίας 14, ΤΚ. 45332), προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στην αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων των ωφελούμενων, δια της παροχής υπηρεσιών μετάφρασης (Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί) από το προσωπικό του ΔΙΑΚΚΕ, αλλά και συμβουλευτικής υποστήριξης σε φοροτεχνικά, λογιστικά και εργασιακά ζητήματα από τους εξειδικευμένους συμβούλους του έργου EPIC.

Οι εν δυνάμει ωφελούμενοι του Πιλοτικού Προγράμματος “+Εργασία” μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καλώντας στο 2651 313653, αποστέλλοντας email στο epicioannina@gmail.com , επισκεπτόμενοι το Διαπολιτισμικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης “Ακαδημία” (Ακαδημίας 14, ΤΚ. 45332) ή συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στην κάτωθι φόρμα επικοινωνίας.

 
    Ανακοινώσεις
    This project is funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund. Its content represents the views of the EPIC consortium only and is its sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.