Τίτλος έργου: «FUTure of eURopE: envision a bright future for young people migrants, senior, kids within a European framework/context – ΜΕΛΛΟΝ της Ευρώπης: Οραματιστείτε ένα λαμπρό μέλλον για νέους, μετανάστες, ηλικιωμένους, παιδιά σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο».

Χρηματοδότης: «Ευρώπη για τους πολίτες 2014-2020 »
Διάρκεια υλοποίησης: 2021-2022

Το έργο βασίζεται σε μια σειρά διαφορετικών δράσεων. Σε κάθε πόλη που συμμετέχει στο πρόγραμμα, νέοι συζητούν και να επεξεργάζονται τοπικές πολιτικές και προτείνουν ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης και ιδέες για την καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού και των φραγμών έναντι των άλλων. Τα οράματά τους και οι ιδέες τους θα παρουσιαστούν σε μια τελική εκδήλωση του Προγράμματος. Οι απόψεις και οι συνεισφορές των νέων θα συνοψιστούν σε ένα έγγραφο και θα σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να τα διοχετεύσουν τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος θα οργανώσει μια εκδήλωση που θα αφορά στον πλούτο της διαφορετικότητας στην Ευρώπη καθώς και για τα μαθήματα του παρελθόντος σχετικά με τις φυλετικές πολιτικές του 1930 στην Ευρώπη, που οδήγησε στην καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλες εκδηλώσεις θα γίνουν σε κάθε συμμετέχουσα πόλη με θεματολογία που προάγει τους στόχους του Προγράμματος.

Συμμετέχουν οι πόλεις:

 1. Ένωση Δήμων Rubicone e Mare (Ιταλία) (Κύριος Εταίρος)
 2. Ένωση Redefine (Πορτογαλία)
 3. Κοινωνικό Κέντρο Καινοτομίας (Λετονία)
 4. Δήμος Starachowice (Πολωνία)
 5. Δήμος Ιωαννιτών (Ελλάδα)
 6. Δήμος Tetovo (Βόρεια Μακεδονία)
 7. Δήμος Πράγας (Τσεχία)

Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου είναι οι ακόλουθες:

 1. Περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη (Τσεχία )
 2. Οι ρίζες του ευρωσκεπτικισμού, του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας στην Ευρώπη (Πορτογαλία)
 3. Ο ρόλος των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης στην παραπληροφόρηση για την ΕΕ (Λετονία)
 4. Η διαφορά μεταξύ εθνικισμού και πατριωτισμού (Πολωνία)
 5. Η ποικιλομορφία της Ευρώπης είναι ένας πλούτος ( Ελλάδα)
 6. Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ ( Βόρεια Μακεδονία)
 7. Το μέλλον της Ευρώπης ( Ιταλία)

Στις εκδηλώσεις αυτές μετέχουν πρεσβευτές όλων των πόλεων.

Comments are closed.

Close Search Window