Τίτλος έργου: Διαπολιτισμική αδελφοποίηση: πολιτιστική πολυμορφία για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς – Inter Cultural twinning: cultural diversity for inclusive growth

 

Χρηματοδότηση: Διαπολιτισμικό δίκτυο πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διάρκεια υλοποίησης: Ιούνιος   2020- Δεκέμβριος 2020

 

Η κοινή επιδίωξη  του Δήμου Ιωαννιτών και του Δήμου Λεμεσού ήταν η αξιοποίηση της διαφορετικότητας των πληθυσμιακών ομάδων μέσα από μια δέσμη  δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αιρετών, επιχειρήσεων, ΜΚΟ σε θέματα διαπολιτισμικότητας και ενίσχυσης του κοινωνικού διάλογου.

 

Στόχος ήταν η ανάπτυξη  ενός περιφερειακού  Δικτύου με έμφαση στη διαπολιτισμική ένταξη στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

 

Με την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Δήμος Λεμεσού προέβησαν σε κείμενο κοινής διακήρυξης με τίτλο: ‘Πολιτισμική Διαφορετικότητα ως πλεονέκτημα για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή’. Η διακήρυξη καλεί διάφορους θεσμούς και φορείς του δημοσίου, του ιδιωτικού και της κοινωνίας των πολιτών της Κύπρου, της Ελλάδας και διεθνώς, όπως προβούν σε συντονισμένες δράσεις για την προβολή της πολιτισμικής διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας προς τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

 

Ολοκλήρωση Προγράμματος Διαπολιτισμικής Αδελφοποίησης

 

Κοινή διακήρυξη Δήμων Λεμεσού και Ιωαννιτών

Comments are closed.

Close Search Window